jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

woordsoorten: hoofdtelwoord of rangtelwoord 1

Score

0%


In deze opdracht staan alle soorten telwoorden. Kies per telwoord wat voor soort telwoord het is. Je kunt kiezen uit: bepaald hoofdtelwoord, onbepaald hoofdtelwoord, bepaald rangtelwoord of onbepaald rangtelwoord.

Klik hier voor eenvoudige opdrachten over telwoorden.

1:
 • Je
 • gaat
 • de
 • derde
 • straat
 • links
 • en
 • dan
 • de
 • vierde
 • straat
 • rechts.
2:
 • Wil
 • jij
 • even
 • de
 • tweede
 • tafel
 • aan
 • de
 • rechterkant
 • schoonmaken?
3:
 • Drie
 • cursisten
 • zijn
 • te
 • laat
 • en
 • twee
 • cursisten
 • zijn
 • ziek.
4:
 • Wil
 • jij
 • aan
 • de
 • middelste
 • tafel
 • plaatsnemen?
5:
 • Ik
 • heb
 • veel
 • knikkers,
 • ik
 • heb
 • er
 • namelijk
 • honderdtweeënvijftig
 • .
Uitleg over: Het telwoord (numerale)
volgende oefening:
hoofdtelwoord of rangtelwoord 2

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

Lidwoorden

Zelfstandig naamwoord

Bijvoeglijk naamwoord

Voorzetsels

Werkwoorden

Zelfstandige Werkwoorden

Hulpwerkwoorden

Koppelwerkwoorden

Voegwoorden

Telwoorden

Persoonlijk voornaamwoord

Bezittelijk voornaamwoord

Wederkerend voornaamwoord

Wederkerig voornaamwoord

Vragend voornaamwoord

Aanwijzend Voornaamwoord

Betrekkelijk Voornaamwoord

Onbepaald Voornaamwoord

Bijwoord

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.