jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

woordsoorten: wederkerend voornaamwoord 2

Score

0%


Klik op de wederkerend voornaamwoorden, ze worden dan geel. Als je de hele zin goed hebt worden de woorden groen. Het oefenen van de wederkerende werkwoorden kan hier.

1: Jullie vervelen je toch ook niet vaak, of wel?

2: Jij verveelt je vaak op zondag, toch?

3: Wij verslikken ons nooit.

4: Hij verveelt zich nooit.

5: Maurice verslikt zich vaker in zijn lunch.

6: Wij vervelen ons best vaak.

7: Karel en Henk vervelen zich tijdens de natuurkundeles.

8: Ik verslik me in mijn boterham.

9: Jij verslikt je wel erg vaak in je boterham.

10: Ik verveel me te pletter tijdens de lessen Duits.

Uitleg over: wederkerend voornaamwoord (reflexief pronomen)
vorige oefening:
Wederkerend voornaamwoord 1
volgende oefening:
wederkerend voornaamwoord 3

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

Lidwoorden

Zelfstandig naamwoord

Bijvoeglijk naamwoord

Voorzetsels

Werkwoorden

Zelfstandige Werkwoorden

Hulpwerkwoorden

Koppelwerkwoorden

Voegwoorden

Telwoorden

Persoonlijk voornaamwoord

Bezittelijk voornaamwoord

Wederkerend voornaamwoord

Wederkerig voornaamwoord

Vragend voornaamwoord

Aanwijzend Voornaamwoord

Betrekkelijk Voornaamwoord

Onbepaald Voornaamwoord

Bijwoord

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.