jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Vragende voornaamwoorden: vr. vnw (interrogatief pronomen)

Vragende voornaamwoorden zijn: wie, wat , welke (welk) en wat voor (een). Ze staan heel vaak aan het begin van een vraagzin.


Voorbeelden:


  • Wie gaat er mee?
  • Wat ga jij vanavond doen?
  • Welke klasgenoten gaan mee naar Londen?
  • Wat voor profiel kies jij?


Let op: wanneer je andere woorden aan het begin van een vraagzin ziet staan, is het dus geen vragend voornaamwoord (meestal is het dan een bijwoord).

Bij wat voor (een) klik je dus meerdere woorden aan!



Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Lidwoorden

Zelfstandig naamwoord

Bijvoeglijk naamwoord

Voorzetsels

Werkwoorden

Zelfstandige Werkwoorden

Hulpwerkwoorden

Koppelwerkwoorden

Voegwoorden

Telwoorden

Persoonlijk voornaamwoord

Bezittelijk voornaamwoord

Wederkerend voornaamwoord

Wederkerig voornaamwoord

Vragend voornaamwoord

Aanwijzend Voornaamwoord

Betrekkelijk Voornaamwoord

Onbepaald Voornaamwoord

Bijwoord

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.