jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

woordsoorten: Vragend voornaamwoord 1

Score

0%


Klik op de woorden om ze te selecteren. Ze worden dan geel. Als na controle de hele zin goed is, worden ze groen.

1: Wie gaat er mee?

2: Wat ga jij doen?

3: Welke leerlingen gaan naar Parijs?

4: Welk boek vind jij leuk?

5: Wat voor kleren trek je morgen aan?

6: Wat voor jongen is dat?

7: Wie gaat dat betalen?

8: Wat voor antwoord had jij op vraag 3?

9: Welke jongen bedoel je?

10: Welk spel ga je doen?

Uitleg over: Vragend voornaamwoord (interrogatief pronomen)
volgende oefening:
Vragend voornaamwoord 2

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

Lidwoorden

Zelfstandig naamwoord

Bijvoeglijk naamwoord

Voorzetsels

Werkwoorden

Zelfstandige Werkwoorden

Hulpwerkwoorden

Koppelwerkwoorden

Voegwoorden

Telwoorden

Persoonlijk voornaamwoord

Bezittelijk voornaamwoord

Wederkerend voornaamwoord

Wederkerig voornaamwoord

Vragend voornaamwoord

Aanwijzend Voornaamwoord

Betrekkelijk Voornaamwoord

Onbepaald Voornaamwoord

Bijwoord

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.