jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

woordsoorten: nevenschikkend en onderschikkend voegwoord 1

Score

0%


Er zijn twee soorten voegwoorden, lees alles over het nevenschikkend voegwoord en het onderschikkend voegwoord in de uitleg. Je kunt ook eerst oefenen om voegwoorden in de zin te herkennen. Ook kun je oefeningen maken om hoofzinnen en bijzinnen te herkennen

Kies per voegwoord of het een nevenschikkend voegwoord of een onderschikkend voegwoord is. 

1:
 • Ik
 • ga
 • naar
 • de
 • stad
 • en
 • ik
 • koop
 • een
 • nieuwe
 • tas.
2:
 • Of
 • de
 • mooiste
 • tas
 • afgeprijsd
 • is,
 • moet
 • ik
 • nog
 • gaan
 • onderzoeken.
3:
 • Ik
 • heb
 • al
 • online
 • gezocht
 • naar
 • een
 • tas,
 • maar
 • ik
 • heb
 • geen
 • tas
 • gevonden.
4:
 • Ik
 • heb
 • een
 • nieuwe
 • tas
 • nodig,
 • omdat
 • mijn
 • oude
 • tas
 • kapot
 • is
 • gegaan.
5:
 • Vandaag
 • ga
 • ik
 • een
 • nieuwe
 • tas
 • kopen,
 • als
 • de
 • tas
 • niet
 • te
 • prijzig
 • is.
Uitleg over: Nevenschikkend voegwoord en onderschikkend voegwoord
volgende oefening:
nevenschikkend en onderschikkend voegwoord 2

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

Lidwoorden

Zelfstandig naamwoord

Bijvoeglijk naamwoord

Voorzetsels

Werkwoorden

Zelfstandige Werkwoorden

Hulpwerkwoorden

Koppelwerkwoorden

Voegwoorden

Telwoorden

Persoonlijk voornaamwoord

Bezittelijk voornaamwoord

Wederkerend voornaamwoord

Wederkerig voornaamwoord

Vragend voornaamwoord

Aanwijzend Voornaamwoord

Betrekkelijk Voornaamwoord

Onbepaald Voornaamwoord

Bijwoord

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.