jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

woordsoorten: Koppelwerkwoorden 1

Score

0%


Hieronder staan steeds rijtjes van vier werkwoorden/ werkwoordsvormen. Klik per zin alle woorden aan die een koppelwerkwoord zouden kunnen zijn. Let op: het rijtje wordt pas goed gerekend als je ze allemaal hebt gevonden!

Lees eventueel de uitleg van de koppelwerkwoorden.

1: zijn, gaan, lopen, wiebelen

2: worden, zien, kijken, ruiken

3: blijken, lijken, blijven, opeten

4: veranderen, ontleden, spellen, schijnen

5: onthouden, willen, denken, dunken

6: trouwen, voorkomen, vertrouwen, berouwen

7: bedenken, heten, vertrekken, kauwen

8: hebben, zijn, worden, willen

9: telefoneren, opnemen, kennen, lijken

10: zitten, staan, rennen, blijven

Uitleg over: Koppelwerkwoorden
volgende oefening:
Koppelwerkwoorden 2

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

Lidwoorden

Zelfstandig naamwoord

Bijvoeglijk naamwoord

Voorzetsels

Werkwoorden

Zelfstandige Werkwoorden

Hulpwerkwoorden

Koppelwerkwoorden

Voegwoorden

Telwoorden

Persoonlijk voornaamwoord

Bezittelijk voornaamwoord

Wederkerend voornaamwoord

Wederkerig voornaamwoord

Vragend voornaamwoord

Aanwijzend Voornaamwoord

Betrekkelijk Voornaamwoord

Onbepaald Voornaamwoord

Bijwoord

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.