jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Het hulpwerkwoord: HWW (verbum auxiliare)

Uitleg

In een zin ga je eerst op zoek naar het zelfstandig werkwoord of het koppelwerkwoord , alle andere werkwoorden in de zin zijn de hulpwerkwoorden. Het zijn 'de hulpjes'. De hulpwerkwoorden geven geen handeling aan in de zin. Er kunnen meerdere hulpwerkwoorden in een zin staan, maar er kan ook géén hulpwerkwoord in een zin staan.


Voorbeelden:

  • Ik loop naar de stad. (geen hulpwerkwoord in deze zin)
  • Ik ben naar de stad gelopen.
  • Ik heb gisteren een pizza gegeten.
  • Ik heb altijd al willen vliegen.


Hier kun je de oefeningen maken over hulpwerkwoorden, zelfstandige werkwoorden of koppelwerkwoorden.Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Lidwoorden

Zelfstandig naamwoord

Bijvoeglijk naamwoord

Voorzetsels

Werkwoorden

Zelfstandige Werkwoorden

Hulpwerkwoorden

Koppelwerkwoorden

Voegwoorden

Telwoorden

Persoonlijk voornaamwoord

Bezittelijk voornaamwoord

Wederkerend voornaamwoord

Wederkerig voornaamwoord

Vragend voornaamwoord

Aanwijzend Voornaamwoord

Betrekkelijk Voornaamwoord

Onbepaald Voornaamwoord

Bijwoord

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.