jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

woordsoorten: Hulpwerkwoorden 1

Score

0%


Klik op de woorden om ze te selecteren. Ze worden dan geel. Als na controle de hele zin goed is, worden ze groen.

1: Ik heb gegeten.

2: Hij is gegaan.

3: Wij wilden gaan.

4: Ik ben geknipt.

5: De dokter had haar onderzocht.

6: Ik ben juf geworden.

7: Ik heb erg veel thee gedronken.

8: Ik heb haar opgehaald.

9: Piet is naar de stad geweest.

10: Samen zijn we in het park geweest.

Uitleg over: Hulpwerkwoord (verbum auxiliare)
volgende oefening:
Hulpwerkwoorden 2

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

Lidwoorden

Zelfstandig naamwoord

Bijvoeglijk naamwoord

Voorzetsels

Werkwoorden

Zelfstandige Werkwoorden

Hulpwerkwoorden

Koppelwerkwoorden

Voegwoorden

Telwoorden

Persoonlijk voornaamwoord

Bezittelijk voornaamwoord

Wederkerend voornaamwoord

Wederkerig voornaamwoord

Vragend voornaamwoord

Aanwijzend Voornaamwoord

Betrekkelijk Voornaamwoord

Onbepaald Voornaamwoord

Bijwoord

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.