jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

woordsoorten: Aanwijzend voornaamwoord 1

Score

0%


Klik op de woorden om ze te selecteren. Ze worden dan geel. Als na controle de hele zin goed is, worden ze groen.

1: die jongen

2: dat meisje

3: deze leerling

4: die leraar

5: dit blad

6: die leuke meid

7: dat leuke boek

8: die lastige test

9: deze leuke foto

10: dat prachtige verhaal

Uitleg over: Aanwijzend voornaamwoord (demonstratief pronomen)
volgende oefening:
Aanwijzend voornaamwoord 2

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

Lidwoorden

Zelfstandig naamwoord

Bijvoeglijk naamwoord

Voorzetsels

Werkwoorden

Zelfstandige Werkwoorden

Hulpwerkwoorden

Koppelwerkwoorden

Voegwoorden

Telwoorden

Persoonlijk voornaamwoord

Bezittelijk voornaamwoord

Wederkerend voornaamwoord

Wederkerig voornaamwoord

Vragend voornaamwoord

Aanwijzend Voornaamwoord

Betrekkelijk Voornaamwoord

Onbepaald Voornaamwoord

Bijwoord

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.