jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Bestel nu je jaarabonnement op jufmelis.nl


  • meer dan tweeduizend oefeningen
  • duidelijke uitleg
  • oefenen in eigen tempo
  • oefenen via computer, tablet of telefoon
  • persoonlijk rapport
  • direct starten
  • stopt automatisch


Extra voor docenten en remedial teachers:

  • huiswerk opgeven per leerling of per klas
  • foutenoverzicht
  • mogelijkheid om te differentiëren


Vanaf 100 leerlingen hebben wij speciale schoolabonnementen.
Neem hiervoor contact op via juf@jufmelis.nl.


Kies abonnement:

Stap 1 van 4.

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.