jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Te danken of te wijten

Uitleg

Te danken aan en te wijten aan worden vaak door elkaar gebruikt. Toch is er een belangrijk verschil. In deze tekst wordt het verschil uitgelegd. 


Te danken aan en te wijten aan betekenen allebei hetzelfde, namelijk toegeschreven worden aan of veroorzaakt door. Te danken aan wordt gebruikt bij iets positiefs, iets waar je dankbaar voor bent. Te wijten aan wordt gebruikt bij iets negatiefs, iets dat ongunstig is of iets waar je niet blij mee bent.

 • te danken aan
  • positief, iets om dankbaar voor te zijn
 • te wijten aan
  • negatief, ongunstig


Voorbeelden

 • Anne heeft haar hoge cijfers te danken aan haar geweldige inzet.
 • Melisa heeft haar plaats in het elftal te danken aan haar doelsaldo.
 • Mijn lage cijfers zijn te wijten aan mijn slechte concentratie. 
 • De slechte resultaten zijn te wijten aan het rommelige schooljaar. 


Let op: soms wordt te danken aan sarcastisch bedoeld, zoals in het onderstaande voorbeeld.

 • Die slechte cijfers heb je helemaal aan jezelf te danken!


Maak de oefeningen over te danken aan en te wijten aan.Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Feit of mening

Objectief of subjectief

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Letters

Alfabet

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.