jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: werkwoordstijden slepen 1

Score

0%


Sleep de juiste tijden achter de zinnen. Je kunt de uitleg over de werkwoordstijden hier lezen. 

Kies uit:

o.t.t.: onvoltooid tegenwoordige tijd

v.t.t.: voltooid tegenwoordige tijd

o.v.t.: onvoltooid verleden tijd

v.v.t.: voltooid verleden tijd

1: Tim gaat naar de stad. -  

2: Stan ging naar de stad. -  

3: Bjorn is naar de stad geweest. -  

4: Delano was naar de stad geweest. -  o.v.t. o.t.t. v.t.t. v.v.t.


Uitleg over: De werkwoordstijden (vier)
volgende oefening:
werkwoordstijden slepen 2

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

Feit of mening

Objectief of subjectief

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Letters

Alfabet

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.