jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: wederkerende voornaamwoorden 1

Score

0%


Vul het juiste wederkerende voornaamwoord in. 
Wederkerende voornaamwoorden horen bij de wederkerende werkwoorden, het zijn woorden zoals: zich, me, je, ons. Bij grammatica kun je de wederkerende voornaamwoorden eerst leren herkennen en de uitleg staat hier: wederkerende voornaamwoorden.

Als het goed gaat kun je ook oefenen met de wederkerende werkwoorden.


1: Ik schaam .

2: Jij schaamt .

3: Hij schaamt .

4: Wij schamen .

5: Jullie schamen .

6: Zij schamen .

7: Ik herinner .

8: Jij herinnert .

9: Hij herinnert .

10: Wij herinneren .


Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

Feit of mening

Objectief of subjectief

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Letters

Alfabet

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.