jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: voornaamwoorden in zinnen 1

Score

0%


Vul het juiste wederkerende voornaamwoord in. 
Wederkerende voornaamwoorden horen bij de wederkerende werkwoorden, het zijn woorden zoals: zich, me, je, ons. Bij grammatica kun je de wederkerende voornaamwoorden eerst leren herkennen en de uitleg staat hier: wederkerende voornaamwoorden.

Als het goed gaat kun je ook oefenen met de wederkerende werkwoorden.

1: Ik schaam voor het gedrag van mijn kinderen.

2: Jij schaamt voor het gedrag van je vader.

3: Hij schaamt voor zijn moeder.

4: Wij schamen voor onze ouders.

5: Jullie schamen nergens voor.

6: Zij schamen voor het verleden.

7: Ik herinner dat voorval heel anders.

8: Jij herinnert niets meer, hè.

9: Hij herinnert zijn kleuterjuf nog heel goed.

10: Wij herinneren alles nog heel goed.


Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

Feit of mening

Objectief of subjectief

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Letters

Alfabet

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.