jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: voegwoorden herkennen 1

Score

0%


Voegwoorden of verbindingswoorden plakken zinnen aan elkaar. In deze oefening moet je in deze samengestelde zinnen de voegwoorden aanklikken.

Lees eventueel eerst de uitleg van de voegwoorden of maak direct de oefeningen om voegwoorden in te vullen.


1: Bart wil nu naar school, maar het regent heel erg hard.

2: Sacha gaat naar school en hij neemt al zijn schoolspullen mee.

3: Lola is vanmorgen naar huis gegaan, omdat ze zich niet lekker voelde.

4: Mark is ziek geworden, omdat hij gisteren zonder jas naar buiten is gegaan.

5: Sadia gaat graag naar school, want ze houdt erg van leren.

Uitleg over: Voegwoord ofwel verbindingswoord
volgende oefening:
voegwoorden herkennen 2

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

Feit of mening

Objectief of subjectief

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Letters

Alfabet

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.