jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: uitroeptekens 1

Score

0%


Sleep het ! (uitroepteken) naar de juiste plek.

1: Kom  hier 

2: Was  je  handen 

3: Luister  naar  je  moeder 

4: Word  wakker 

5: Zit  stil 

6: Koop  nu 

7: Verwen  jezelf 

8: Bekijk  het  maar 

9: Ga  liggen 

10: Sluit  je  mond Uitleg over: punten, vraagtekens en uitroeptekens
volgende oefening:
uitroeptekens 2

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

Feit of mening

Objectief of subjectief

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Letters

Alfabet

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.