jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Tekstverbanden en signaalwoorden: het voorbeeld

Uitleg

Er zijn allerlei verschillende soorten tekstverbanden met de daarbij behorende signaalwoorden. Lees de algemene uitleg over tekstverbanden en signaalwoorden.

Het is belangrijk dat je goed kijkt naar de inhoud van de geschreven of gesproken tekst. De kennis van tekstverbanden en signaalwoorden kan helpend zijn om het tekstverband te herkennen, maar de inhoud is het belangrijkste.


Voorbeeld

Er worden vaak voorbeelden gegeven in teksten. Voorbeelden kunnen helpen om een tekst beter te begrijpen, ook voor voorbeelden zijn allerlei signaalwoorden die aangeven dat er een voorbeeld wordt gebruikt. Een voorbeeld kan in een zin staan of een voorbeeld kan een hele zin zijn. In een langere tekst kan er zelfs een hele alinea een voorbeeld zijn.


Signaalwoorden voor voorbeelden

 • voorbeeld
 • bijvoorbeeld
 • als voorbeeld
 • zo
 • zoals
 • ter illustratie
 • onder andere (o.a.)
 • ...

Voorbeelden van het tekstverband voorbeeld

In de onderstaande zinnen is het signaalwoord dikgedrukt en het voorbeeld zelf staat achter het signaalwoord.

 • Juf Melis houdt van verschillende onderdelen van de Nederlandse taal, zoals grammatica.
 • Er zijn veel goede boeken, bijvoorbeeld De brief voor de koning.
 • Ik hou van fruit, onder andere van frambozen.

Maak de oefeningen over het voorbeeldVoor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Feit of mening

Objectief of subjectief

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Letters

Alfabet

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.