jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: punten 1

Score

0%


1: Hij  geeft  leiding  aan  een  heel  groot  bedrijf 

2: Hij  leidt  dat  bedrijf  al  jaren 

3: Het  gaat  erg  goed  met  haar  en  haar  familie 

4: Zij  zorgt  voor  het  inkomen 

5: Hij  is  huisman  en  zorgt  voor  de  rest 

6: Hij  tuiniert  ook  erg  graag 

7: Zij  vindt  dat  leuk 

8: Nee,  hij  houdt  meer  van  sieraden  maken 

9: Hij  klust  ook  graag  in  huis 

10: Het  regent  namelijk  erg  vaak Uitleg over: punten, vraagtekens en uitroeptekens
volgende oefening:
punten 2

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

Feit of mening

Objectief of subjectief

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Letters

Alfabet

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.