jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Objectief en subjectief

Uitleg

Het verschil tussen objectief en subjectief is erg belangrijk, maar nog veel belangrijker om te weten is wanneer iemand objectieve of subjectieve argumenten geeft. Ga ook eens bij jezelf na of jij in sommige situaties wel objectief bent.

Je kunt ook eerst de uitleg lezen over feiten en meningen


objectief, objectiviteit

  • op feiten gebaseerd
  • iemand wordt niet beïnvloed door gevoel, mening of vooroordeel

subjectief, subjectiviteit

  • op eigen mening gebaseerd
  • iemand wordt beïnvloed door gevoel, mening of vooroordeel (partijdig, bevooroordeeld)


Bij bepaalde beroepen is objectiviteit extra belangrijk. Zo moeten rechters en scheidsrechters objectief zijn. Bij andere beroepen wordt dat juist helemaal niet gevraagd. Zo wordt van de schrijver van een recensie juist verwacht een subjectief stuk te schrijven.

In teksten moet je het verschil tussen objectieve argumenten en subjectieve argumenten kunnen herkennen. Ook is het belangrijk om de begrippen objectief en subjectief goed te onthouden, anders wordt een vraag bij leesvaardigheid immers altijd verkeerd beantwoord. 


In de opdrachten kunnen de begrippen objectief en subjectief worden geoefend. 

Om het verschil tussen feiten en meningen te herkennen, kunnen ook eerst deze opdrachten worden gemaakt.Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Feit of mening

Objectief of subjectief

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Letters

Alfabet

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.