jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: objectief of subjectief 1

Score

0%


Lees eerstde uitleg over objectief en subjectief. Als onderstaande opdracht nog te moeilijk is, kun je ook eerst de opdracht maken over feit of mening.

In deze opdracht staat een deel van een verslag van een gebeurtenis. Geef per zin aan of het hier een objectieve of subjectieve weergave van de werkelijkheid gaat. Kies uit objectief of subjectief.


Uitleg over: Objectief en subjectief
volgende oefening:
objectief of subjectief 2

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

Feit of mening

Objectief of subjectief

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Letters

Alfabet

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.