jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: niet of geen 1

Score

0%


Deze oefening gaat over de ontkenning ofwel negatie. In deze opdracht ga je 'niet' of 'geen' invullen. Je kunt ook eerst de uitleg van 'niet' en 'geen' lezen.

1: Hoe gaat het met je? Met mij gaat het goed.

2: Is die schoen nieuw? Nee, die schoen is nieuw.

3: Hou je van mij? Nee, ik hou van jou.

4: Ben je blij? Nee, ik ben blij.

5: Ga je mee? Nee, ik ga mee.

6: Wil je een hond? Nee, ik wil hond.

7: Wil je een kat? Nee, ik wil kat

8: Wil je een kopje thee? Nee, ik wil kopje thee.

9: Wil je suiker in je koffie? Nee, ik wil suiker in mijn koffie.

10: Wil je een plastic tasje? Nee, ik wil plastic tasje.

Uitleg over: Niet of geen
volgende oefening:
niet of geen 2

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

Feit of mening

Objectief of subjectief

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Letters

Alfabet

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.