jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Mits en tenzij

Uitleg

Mits en tenzij zijn twee voegwoorden die regelmatig in samengestelde zinnen worden gebruikt. Mits en tenzij worden vaak door elkaar gehaald. Lees hier de algemene uitleg over voegwoorden of oefen met het herkennen van de persoonsvorm in samengestelde zinnen


Mits

Mits betekent: 'alleen als... dan...' of 'op voorwaarde dat'.

 • Ik ga naar school mits jij me brengt.
  • Ik ga alleen naar school als jij me brengt.
 • Ik zal mijn huiswerk maken mits ik koekjes krijg.
  • Ik ga alleen huiswerk maken als ik koekjes krijg.


Tenzij

Tenzij betekent: 'behalve als'.

 • Ik fiets naar school, tenzij het regent.
  • Ik ga naar school, behalve als het regent.
 • Ik maak mijn huiswerk, tenzij ik naar voetbaltraining moet.
  • Ik maak mijn huiswerk, behalve als ik naar voetbaltraining moet.


Belangrijk betekenisverschil

Het gebruik van mits en tenzij gaat vaak mis als er 'niet' in de zin staat. Let op de volgende zinnen, ze betekenen namelijk iets anders door het verschil tussen mits en tenzij.

 • Jij krijgt geen zakgeld, tenzij je je kamer opruimt.
  • Als je je kamer opruimt, krijg je wél zakgeld.


 • Jij krijgt geen zakgeld, mits je je kamer opruimt. 
  • Als je je kamer opruimt, krijg je géén zakgeld.

Lees hier de algemene uitleg over voegwoorden of klik hier om te oefenen met mits en tenzij.Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Feit of mening

Objectief of subjectief

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Letters

Alfabet

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.