jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: mits en tenzij 4

Score

0%


In samengestelde zinnen kunnen de voegwoorden mits en tenzij worden gebruikt. Lees eventueel de algemene uitleg over voegwoorden of de uitleg over mits en tenzij.

In de volgende samengestelde zinnen moet je mits of tenzij invullen. Let op dat je de meest logische keuze invult!

1: Alle telefoons moeten in de telefoontas, de docent ze voor een opdracht wil inzetten.

2: Alle telefoons mogen in de tas blijven, ze uit staan.

3: Alle telefoons moeten tijdens de les uit staan, het anders is afgesproken.

4: Alle telefoons blijven tijdens de cursus in het kluisje, er kluisjes in het gebouw aanwezig zijn.

5: Telefoons zijn geweldige dingen, er geen misbruik van wordt gemaakt.

Uitleg over: Mits en tenzij
vorige oefening:
mits en tenzij 3
volgende oefening:
mits en tenzij 5

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

Feit of mening

Objectief of subjectief

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Letters

Alfabet

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.