jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: mits en tenzij 3

Score

0%


In samengestelde zinnen kunnen de voegwoorden mits en tenzij worden gebruikt. Lees eventueel de algemene uitleg over voegwoorden of de uitleg over mits en tenzij.

In de volgende samengestelde zinnen moet je mits of tenzij invullen. Let op dat je de meest logische keuze invult!

1: De leerkracht moet erg lachen om grappen, hij ze zelf gemaakt heeft.

2: Harold houdt ook erg van grappen, ze over hem gaan.

3: Mijn schoollaptop werkt perfect, ik het snoer op tijd in het stopcontact doe.

4: Mark gaat naar elke voetbalwedstrijd, hij geen huiswerk heeft.

5: Mark gaat naar elke voetbalwedstrijd, hij te veel huiswerk heeft.

Uitleg over: Mits en tenzij
vorige oefening:
mits en tenzij 2
volgende oefening:
mits en tenzij 4

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

Feit of mening

Objectief of subjectief

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Letters

Alfabet

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.