jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: lidwoorden in zinnen 1

Score

0%


Vul het juiste lidwoord in. Kies uit ‘de’ of ‘het’.

1: hond poept op het gras.

2: pup zit aan de lijn.

3: poes spint zachtjes.

4: paard van Sinterklaas loopt op het dak.

5: rendier van de kerstman vliegt door de lucht.

6: konijn zit in het konijnenhok.

7: vlinder rust uit op onze vlinderstruik.

8: leeuw is gek op luieren.

9: muis piept in het huis.

10: varken knort vrolijk.

volgende oefening:
lidwoorden in zinnen 2

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

Feit of mening

Objectief of subjectief

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Letters

Alfabet

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.