jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: komma's 1

Score

0%


1: Ik  hou  van  chocolade  dropjes  spekjes  en  koekjes. 

2: Ik  wil  graag:  een  nieuwe  auto  een  nieuwe  fiets  een  nieuwe  telefoon  en  nieuwe  schoenen. 

3: Ik  lust  graag:  pizza  pasta  Chinese  rijstgerechten  en  salade. 

4: Hans  eet  graag:  koekjes  snoepjes  en  chocolaatjes. 

5: Dagmar  houdt  van  pianospelen  paardrijden  en  boksen. Uitleg over: komma's
volgende oefening:
komma's 2

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

Feit of mening

Objectief of subjectief

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Letters

Alfabet

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.