jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Klinkers, medeklinkers en tweeklanken

Uitleg basiskennis van de Nederlandse taal

Deze uitleg gaat over letters, klinkers, medeklinkers en tweeklanken. De letters van het alfabet zijn ingedeeld in klinkers en medeklinkers. Er zijn ook nog tweeklanken.


Klinkers

Er zijn een vijf of zes klinkers die uit één letter bestaan, de ‘y’ is soms een klinker en soms een medeklinker.

 • a, e, i, o, u, (y)
 • appel
 • emmer
 • oren
 • uren
 • baby

Deze combinatie van letters noemen we ook klinkers:

aa, ee, oo, uu, ie, eu, oe

 • baan
 • been
 • boom
 • buurt
 • biet
 • beuk
 • boek


Medeklinkers

Alle letters die geen klinker zijn, zijn medeklinkers.

 • b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, (y), z
 • banaan
 • cola
 • drop
 • fruit
 • hagelslag
 • yoghurt

De y heeft drie manieren waarop het uitgesproken kan worden: [ij], [i-grec] en Griekse y. De ‘y’ is soms een klinker en soms een medeklinker.

 • ‘y’ als klinker: baby, Dory
 • ‘y’ als medeklinker: yoghurt, yoga, Yael

Tweeklanken

Tweeklanken of diftongen zijn combinaties van letters waarbij je mond verschillende standen aanneemt tijdens het uitspreken. Probeer maar eens! Je merkt dat je de tweeklank (bijna) niet uit kunt spreken zonder je lippen te bewegen tijdens het uitspreken.

 • ei, ij
 • au, ou
 • ui
 • ijs
 • auto
 • uit

Let op: sommige docenten geven een uitleg over de klinkers en de tweeklanken die eenvoudiger is. Vaak is dat voor de opdrachten niet erg.


Maak opdrachten om te oefenen met klinkers en medeklinkers of maak de opdrachten over het alfabet. Je kunt ook oefenen met de alfabetische volgorde.Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Feit of mening

Objectief of subjectief

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Letters

Alfabet

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.