jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: feit of mening 1

Score

0%


Lees eerst de uitleg over feiten en meningen. Als de onderstaande opdracht te makkelijk is, kun je ook direct naar de opdrachten over objectief of subjectief.

Klik bij iedere zin het juiste woord aan. Kies uit feit of mening

6:
Uitleg over: Feiten en meningen
volgende oefening:
feit of mening 2

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

Feit of mening

Objectief of subjectief

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Letters

Alfabet

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.