jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Feiten en meningen

Uitleg

In deze uitleg wordt het verschil tussen meningen en feiten uitgelegd. Als deze uitleg te eenvoudig is, ga je direct naar de uitleg over objectief en subjectief.

Het is erg belangrijk om het verschil tussen feiten en meningen te herkennen. Een mening is wat iemand vindt en een feit is iets dat vaststaat. 

 • mening: iets dat iemand vindt
   • Het is al laat. 
   • Chocolade is lekker. 
 • feit: iets dat zo is, dat staat vast  
  • Feiten zijn dingen die je kunt controleren en dingen die bijvoorbeeld onderzocht zijn.
   • Het is nu twaalf uur.
   • In deze chocoladereep zit suiker. 

Soms proberen mensen te doen alsof iets een feit is, terwijl het eigenlijk een mening is. Ze doen dat vaak om mensen te overtuigen. Argumenten met feiten zijn vaak sterke argumenten.


Voorbeelden

Meningen

 • Ik vind jou lief.
 • Jij bent lief.
 • Iedereen vindt jou lief.
 • Jufmelis.nl is de beste taalsite.

Feiten

 • Jufmelis.nl is in 2008 begonnen.
 • Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat roken schadelijk is.
 • Twee plus drie is vijf.


Als je meer wilt weten over feiten en meningen kun je ook de uitleg lezen over objectief en subjectief

Maak de opdrachten over feiten en meningen of maak de moeilijkere opdrachten over objectief en subjectief
Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Feit of mening

Objectief of subjectief

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Letters

Alfabet

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.