jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: die of dat in zinnen 1

Score

0%


Vul het juiste aanwijzend voornaamwoord in, je mag kiezen uit die of dat.

1: kat is werkelijk prachtig.

2: Zie jij beer daar?

3: konijn is alweer ontsnapt uit het hok.

4: Helaas is egel niet meer in leven.

5: paard loopt alweer op het dak.

6: Mama, krokodil heeft mij gebeten.

7: Tussen de bomen zie je aap waar ik het over had.

8: Wil jij hond van je even aanlijnen?

9: tijger kijkt erg treurig.

10: Ik zou graag zalm daar willen hebben.

Uitleg over: aanwijzend voornaamwoord
volgende oefening:
die of dat in zinnen 2

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

Feit of mening

Objectief of subjectief

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Letters

Alfabet

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.