jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: als of dan gevorderde 2

Score

0%


Na een ongelijkheid (vergrotende trap) schrijf je dan en na een gelijkheid (stellende trap) schrijf je als

Vul in: als of dan

1: Ik ben groter Sam.

2: Hij kiest hetzelfde vakkenpakket zijn vriendin.

3: Linda reist verder Monique.

4: Ik heb een veel dikker boek gelezen de vorige keer!

5: Dat spel is leuker dat oude spel.

6: Ik heb even goed geleerd jij.

7: Sanne is sneller haar broer.

8: Mijn cijfers voor wiskunde zijn hoger de cijfers van mijn vriendje.

9: Ik vind versgeperste jus d'orange veel lekkerder uit een pak.

10: Ik ben nog steeds even moe vorige week.

vorige oefening:
als of dan gevorderde 1
volgende oefening:
als of dan gevorderde 3

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

Feit of mening

Objectief of subjectief

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Letters

Alfabet

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.