jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: als of dan gevorderde 1

Score

0%


Na een ongelijkheid (vergrotende trap) schrijf je dan en na een gelijkheid (stellende trap) schrijf je als

Vul in: als of dan

1: Senna is groter Yael.

2: Yael kan even goed hockeyen Senna.

3: Yael rent sneller Senna.

4: Yael heeft een veel leukere zus Senna.

5: Senna is even grappig Yael.

6: Yael woont langer in Eindhoven Senna.

7: Haar studentenhuis is schoner haar appartement.

8: Senna heeft even lang haar Yael

9: Senna is even lief Yael.

10: Coco was even enthousiast Senna.

volgende oefening:
als of dan gevorderde 2

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

Feit of mening

Objectief of subjectief

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Letters

Alfabet

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.