jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: als of dan beginner 1

Score

0%


Na een ongelijkheid (vergrotende trap) schrijf je dan en na een gelijkheid (stellende trap) schrijf je als

Vul in: als of dan

1: even groot

2: kleiner

3: liever

4: mooier

5: even leuk

6: even verliefd

7: slimmer

8: dikker

9: beter

10: even goed

Uitleg over: als of dan
volgende oefening:
als of dan beginner 2

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

Feit of mening

Objectief of subjectief

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Letters

Alfabet

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.