jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: alfabetische volgorde eenvoudig 1

Score

0%


Zet de onderstaande fruitsoorten in alfabetische volgorde. Lees hier de uitleg over het alfabet en de alfabetische volgorde. Je kunt ook moeilijkere opdrachten maken om de alfabetische volgorde te oefenen.

1:  

2:  

3:  

4:  

5:  

6:  

7:  pruim banaan mango appel framboos citroen limoen


Uitleg over: alfabet
volgende oefening:
alfabetische volgorde eenvoudig 2

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

Feit of mening

Objectief of subjectief

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Letters

Alfabet

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.