jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: tekstverband opsomming 1

Score

0%


In een tekst moet je natuurlijk altijd goed naar de inhoud kijken, maar dat wordt makkelijker als je weet welke signaalwoorden vaak worden gebruikt voor bepaalde tekstverbanden. Lees hier de algemene uitleg over signaalwoorden en tekstverbanden.

Je gaat hier oefenen met het herkennen van de signaalwoorden voor opsomming. In alle onderstaande zinnen staat een opsomming, klik het signaalwoord/woordgroepje voor opsomming aan.

1: Juf Melis is dol op grammatica, spelling en woordenschat.

2: Tevens heb ik een vraag over het onderwijs op afstand.

3: Ik zou ook willen vragen hoe u dat precies aanpakt.

4: Om te beginnen moet iedereen in het bezit zijn van een device.

5: Bovendien is het belangrijk dat alle kinderen hun mentor kunnen bereiken.

Uitleg over: tekstverbanden en signaalwoorden: de opsomming
volgende oefening:
tekstverband opsomming 2

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

Feit of mening

Objectief of subjectief

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Letters

Alfabet

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.