jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: signaalwoord tegenstelling 1

Score

0%


In een tekst moet je natuurlijk altijd goed naar de inhoud kijken, maar dat wordt makkelijker als je weet welke signaalwoorden vaak worden gebruikt voor bepaalde tekstverbanden Lees hier de algemene uitleg over signaalwoorden en tekstverbanden.

Je gaat hier oefenen met het herkennen van de signaalwoorden voor tegenstelling. Klik op de woorden die een signaalwoord voor tegenstelling zouden kunnen zijn.

1: doordat, maar, als, concluderend

2: daarom, niettemin, ten slotte, om

3: daarentegen, want, ten tweede, door middel van

4: bijvoorbeeld, daarom, ten derde, toch

5: tevens, maar, indien, hieruit volgt

6: daar staat tegenover, verder, dus, dan ook

7: samenvattend, om…te, toch, vervolgens

8: zo, ook, hoewel, vroeger

9: zoals, bovendien, echter, omdat

10: door middel van, aan de ene kant…aan de andere kant, wanneer, zo

Uitleg over: tekstverbanden en signaalwoorden: de tegenstelling
volgende oefening:
signaalwoord tegenstelling 2

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

Feit of mening

Objectief of subjectief

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Letters

Alfabet

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.