jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: signaalwoord opsomming 1

Score

0%


In een tekst moet je natuurlijk altijd goed naar de inhoud kijken, maar dat wordt makkelijker als je weet welke signaalwoorden vaak worden gebruikt voor bepaalde tekstverbanden. Lees hier de algemene uitleg over signaalwoorden en tekstverbanden.

Je gaat hier oefenen met het herkennen van de signaalwoorden voor opsomming. Klik per rijtje één woord aan dat een signaalwoord voor opsomming zou kunnen zijn.

1: doordat, en, als, concluderend

2: daarom, niettemin, ten slotte, om

3: daarentegen, want, ten tweede, door middel van

4: bijvoorbeeld, daarom, ten derde, nu

5: tevens, daardoor, indien, hieruit volgt

6: mits, verder, dus, dan

7: tenzij, ten eerste, waardoor, dan

8: samenvattend, om…te, toch, vervolgens

9: zo, ook, hoewel, vroeger

10: zoals, bovendien, echter, omdat

Uitleg over: tekstverbanden en signaalwoorden: de opsomming
volgende oefening:
signaalwoord opsomming 2

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

Feit of mening

Objectief of subjectief

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Letters

Alfabet

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.