jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: opsomming of tegenstelling 1

Score

0%


Lees eerst de algemene uitleg over tekstverbanden en signaalwoorden en lees de uitleg over de opsomming en de tegenstelling.

Welk tekstverband is gebruikt in onderstaande zinnen? Kies bij iedere zin het juiste zinsverband, je kunt kiezen uit opsomming of tegenstelling.


1:
2:
4:
Uitleg over: tekstverbanden en signaalwoorden
volgende oefening:
opsomming of tegenstelling 2

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

Feit of mening

Objectief of subjectief

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Letters

Alfabet

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.