jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Meervoud (znw) - beginner

Uitleg

De meeste zelfstandige naamwoorden (znw) hebben een enkelvoud en een meervoud. Er zijn ook zelfstandige naamwoorden die alleen maar in het meervoud voorkomen (hersenen/hersens) of alleen in het enkelvoud (zand, politie).


De meervoudsuitgangen van de meeste zelfstandige naamwoorden zijn:

 • -(e)n
 • –s
 • -eren
 • het paard - de paarden
 • de hand - de handen
 • de beker - de bekers
 • de laptop - de laptops
 • het ei - de eieren


Spelling van meervoud op -en

Soms moet je de laatste letter van het enkelvoud verdubbelen, anders krijg je een verkeerde uitspraak:

 • het pak - de pakken
 • de les - de lessen
 • de pet - de petten

Soms moet je een klinker weglaten:

 • de paal - de palen
 • de beer - de beren
 • de boom - de bomen

Soms verandert de laatste letter bij de -s of de -f:

 • huis - huizen
 • neef - neven


Lees meer over het meervoud van zelfstandig naamwoorden, hier staat de uitleg van lastige meervoudsvormen.

Ga direct naar de oefeningen over het meervoud.
Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Feit of mening

Objectief of subjectief

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Letters

Alfabet

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.