jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: NT2 meervoud 1

Score

0%


Schrijf de woorden (de zelfstandig naamwoorden) in het meervoud.

1: het paard – de

2: het land – de

3: het boek – de

4: de stift – de

5: de stoel – de

6: de voet – de

7: de arm – de

8: het hoofd – de

9: de kaart – de

10: de staart – de

Uitleg over: Meervoud (znw) - beginner
volgende oefening:
NT2 meervoud 2

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

Feit of mening

Objectief of subjectief

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Letters

Alfabet

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.