jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: NT2 meervoud in zinnen 1

Score

0%


Schrijf de woorden (de zelfstandig naamwoorden) in het meervoud. 

1: De (paard) staan in de stal.

2: Ze reisden door verschillende (land).

3: De (boek) moeten morgen worden gekaft.

4: Ik wil graag dat je alle (stift) in je etui opbergt.

5: Zou jij alle (stoel) willen aanschuiven?

6: Je mag je (voet) niet op de tafel leggen.

7: Doe je (arm) maar in de mouwen van je jas.

8: Alle (hoofd) waren bedekt met warme mutsen.

9: De man pakte een spel (kaart) uit zijn tas.

10: Het meisje had twee (staart) in haar haren.

Uitleg over: Meervoud (znw) - beginner
volgende oefening:
NT2 meervoud in zinnen 2

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

Feit of mening

Objectief of subjectief

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Letters

Alfabet

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.