jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Aanwijzend voornaamwoord

Uitleg

Deze uitleg gaat over het gebruiken van aanwijzende voornaamwoorden. De Latijnse naam voor het aanwijzend voornaamwoord is demonstratief pronomen. Lees de uitleg over het herkennen van het aanwijzend voornaamwoord of maak de oefeningen om aanwijzende voornaamwoorden in zinnen te leren herkennen

Aanwijzende voornaamwoorden zijn onder andere: deze, die, dit en dat.


Een aanwijzend voornaamwoord kan in plaats van het lidwoord staan voor een zelfstandig naamwoord. Het aanwijzend voornaamwoord verwijst naar het zelfstandig naamwoord.

 • de leerling, die leerling, deze leerling
 • de plant, die plant, deze plant
 • het meisje, dat meisje, dit meisje
 • het boek, dat boek, dit boek

De-woorden

Voor de-woorden (zelfstandig naamwoorden met het lidwoord de) gebruik je die of deze.

  • de jongen
   • deze jongen
   • die jongen
  • de avond
   • deze avond
   • die avond


Het-woorden

Voor het-woorden (zelfstandig naamwoorden met het lidwoord het) gebruik je dat of dit.

  • het potlood
   • dit potlood
   • dat potlood
  • het huis
   • dit huis
   • dat huis


Lidwoorden

Om het juiste aanwijzend voornaamwoord te gebruiken is het belangrijk om te weten welk lidwoord je moet gebruiken. Lees hier de uitleg over lidwoorden en maak de oefeningen over de lidwoorden. 

De belangrijkste regels zijn:

 • de meeste zelfstandig naamwoorden zijn de-woorden
 • het meervoud krijgt altijd het lidwoord 'de'
  • de opdrachten, die opdrachten, deze opdrachten
 • verkleinwoorden zijn altijd het-woorden
  • het gebakje, dat gebakje, dit gebakjeMaak de opdrachten om te oefenen met het invullen van het juiste aanwijzend voornaamwoord.Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Feit of mening

Objectief of subjectief

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Letters

Alfabet

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.