jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: Dat of die invullen 1

Score

0%


Vul het juiste betrekkelijk voornaamwoord in, je mag kiezen uit die of dat.

1: De kat daar loopt, heeft een gebroken poot.

2: De beer in het hok zit, is erg ongelukkig.

3: Het konijn daar rent, is van mijn buurmeisje.

4: De egel daar op de weg wandelt, loopt het risico dat ze over hem heen rijden.

5: Het paard op het dak loopt, is het paard van Sinterklaas.

6: De krokodil in jouw bil beet, had gewoon erg honger.

7: De aap daar boven in de boom zit, heeft een klein banaantje gekregen van de oppasser.

8: De hond los mag lopen, heeft op het gras gepoept.

9: De tijger verliefd was op de leeuw, werd uitgelachen door de andere tijgers.

10: De zalm net nog op mijn bord lag, was echt heel erg lekker.

Uitleg over: Betrekkelijk voornaamwoord (relatief pronomen)
volgende oefening:
Dat of die invullen 2

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

Feit of mening

Objectief of subjectief

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Letters

Alfabet

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.