jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra


Welkom, hier staan allerlei extra taaloefeningen.

De Nederlandse grammatica bestaat uit allerlei verschillende onderdelen en op dit deel van de site staan opdrachten die niet in de categorie spelling, werkwoordspelling, woordenschat, taalkundig ontleden of redekundig ontleden vallen.

Zo kun je oefeningen maken om signaalwoorden en zinsverbanden te herkennen, woorden in alfabetische volgorde te zetten, het verschil tussen als en dan toe te passen, interpunctie juist te gebruiken en je kunt leren hoe je een woord moet af-bre-ken

Speciaal voor NT2’ers heb ik ook allerlei opdrachten gemaakt op zoals lidwoorden invullen, aanwijzend voornaamwoord oefenen, verkleinwoorden invullen, meervouden invullen en voegwoorden gebruiken


Jufnt2.nl

Sinds kort is er nóg een website, speciaal voor iedereen die Nederlands als tweede taal (NT2) leert. Op jufnt2.nl staan alle opdrachten speciaal voor NT2'ers, anderstaligen, nieuwkomers, leerlingen van de internationale schakelklas, leerlingen van de eerste opvang anderstaligen, cursisten die bezig zijn met de inburgering Nederlands en eigenlijk voor iedereen van wie Nederlands niet de moedertaal is. Neem een kijkje op jufnt2.nl! Als je een abonnement hebt op jufmelis.nl, kun je met dezelfde inloggegevens inloggen.  

Ik ga mijn best doen om nog veel meer oefeningen te maken zodat iedereen zijn of haar Nederlandse taal kan verbeteren, ook zal ik veel extra oefeningen maken voor anderstaligen die Nederlands willen leren. Deze opdrachten vind je vanaf nu op jufnt2.nl.

Veel oefenplezier!

Groetjes van Juf MelisAanwijzend voornaamwoord invullen

Die of dat invullen

die of dat invullen 1 die of dat invullen 2 die of dat invullen 3 die of dat invullen 4 die of dat invullen 5 die of dat invullen 6 die of dat invullen 7 die of dat invullen 8 die of dat invullen 9 die of dat invullen 10 Meer oefeningen...die of dat invullen 11 die of dat invullen 12 die of dat invullen 13 die of dat invullen 14 die of dat invullen 15 die of dat invullen 16 die of dat invullen 17 die of dat invullen 18 die of dat invullen 19 die of dat invullen 20 die of dat invullen 21 die of dat invullen 22 die of dat invullen 23 die of dat invullen 24 die of dat invullen 25

Dit of deze invullen

dit of deze invullen 1 dit of deze invullen 2 dit of deze invullen 3 dit of deze invullen 4 dit of deze invullen 5 dit of deze invullen 6 dit of deze invullen 7 dit of deze invullen 8 dit of deze invullen 9 dit of deze invullen 10 Meer oefeningen...dit of deze invullen 11 dit of deze invullen 12 dit of deze invullen 13 dit of deze invullen 14 dit of deze invullen 15 dit of deze invullen 16 dit of deze invullen 17 dit of deze invullen 18 dit of deze invullen 19 dit of deze invullen 20 dit of deze invullen 21 dit of deze invullen 22 dit of deze invullen 23 dit of deze invullen 24 dit of deze invullen 25
 

Die of dat in zinnen

die of dat in zinnen 1 die of dat in zinnen 2 die of dat in zinnen 3 die of dat in zinnen 4 die of dat in zinnen 5 die of dat in zinnen 6 die of dat in zinnen 7 die of dat in zinnen 8 die of dat in zinnen 9 die of dat in zinnen 10 Meer oefeningen...die of dat in zinnen 11

Dit of deze in zinnen

dit of deze in zinnen 1 dit of deze in zinnen 2 dit of deze in zinnen 3 dit of deze in zinnen 4 dit of deze in zinnen 5 dit of deze in zinnen 6 dit of deze in zinnen 7 dit of deze in zinnen 8 dit of deze in zinnen 9 dit of deze in zinnen 10
 

Dat of die invullen

Dat of die invullen 1 Dat of die invullen 2 Dat of die invullen 3 Dat of die invullen 4 Dat of die invullen 5 Dat of die invullen 6 Dat of die invullen 7 Dat of die invullen 8 Dat of die invullen 9 Dat of die invullen 10

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Wederkerende voornaamwoorden

wederkerende voornaamwoorden 1

Wederkerende voornaamwoorden in zinnen

voornaamwoorden in zinnen 1
 

NT2

NT2 meervoud

NT2 meervoud 1 NT2 meervoud 2 NT2 meervoud 3 NT2 meervoud 4 NT2 meervoud 5 NT2 meervoud 6 NT2 meervoud 7 NT2 meervoud 8 NT2 meervoud 9 NT2 meervoud 10 Meer oefeningen...NT2 meervoud 11 NT2 meervoud 12 NT2 meervoud 13 NT2 meervoud 14 NT2 meervoud 15 NT2 meervoud 16 NT2 meervoud 17 NT2 meervoud 18 NT2 meervoud 19 NT2 meervoud 20 NT2 meervoud 21 NT2 meervoud 22 NT2 meervoud 23 NT2 meervoud 24 NT2 meervoud 25 NT2 meervoud 26 NT2 meervoud 27 NT2 meervoud 28 NT2 meervoud 29 NT2 meervoud 30 NT2 meervoud 31 NT2 meervoud 32 NT2 meervoud 33 NT2 meervoud 34

NT2 meervoud (zin)

NT2 meervoud in zinnen 1 NT2 meervoud in zinnen 2 NT2 meervoud in zinnen 3 NT2 meervoud in zinnen 4 NT2 meervoud in zinnen 5 NT2 meervoud in zinnen 6 NT2 meervoud in zinnen 7 NT2 meervoud in zinnen 8 NT2 meervoud in zinnen 9 NT2 meervoud in zinnen 10
 

NT2 verkleinwoorden

NT2 verkleinwoorden 1 NT2 verkleinwoorden 2 NT2 verkleinwoorden 3 NT2 verkleinwoorden 4 NT2 verkleinwoorden 5 NT2 verkleinwoorden 6 NT2 verkleinwoorden 7 NT2 verkleinwoorden 8 NT2 verkleinwoorden 9 NT2 verkleinwoorden 10 Meer oefeningen...NT2 verkleinwoorden 11 NT2 verkleinwoorden 12 NT2 verkleinwoorden 13 NT2 verkleinwoorden 14 NT2 verkleinwoorden 15 NT2 verkleinwoorden 16

NT2 verkleinwoorden (zin)

NT2 verkleinwoorden in zinnen 1 NT2 verkleinwoorden in zinnen 2 NT2 verkleinwoorden in zinnen 3 NT2 verkleinwoorden in zinnen 4 NT2 verkleinwoorden in zinnen 5 NT2 verkleinwoorden in zinnen 6 NT2 verkleinwoorden in zinnen 7 NT2 verkleinwoorden in zinnen 8 NT2 verkleinwoorden in zinnen 9 NT2 verkleinwoorden in zinnen 10 Meer oefeningen...NT2 verkleinwoorden in zinnen 11 NT2 verkleinwoorden in zinnen 12 NT2 verkleinwoorden in zinnen 13 NT2 verkleinwoorden in zinnen 14
 

NT2 verkleinwoorden in het meervoud

verkleinwoorden in meervoud 1 verkleinwoorden in meervoud 2 verkleinwoorden in meervoud 3 verkleinwoorden in meervoud 4 verkleinwoorden in meervoud 5 verkleinwoorden in meervoud 6 verkleinwoorden in meervoud 7 verkleinwoorden in meervoud 8 verkleinwoorden in meervoud 9 verkleinwoorden in meervoud 10
Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

Feit of mening

Objectief of subjectief

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Letters

Alfabet

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.